Strona główna

logo

Zagrożenia epidemiologiczne a zdrowie publiczne – wczoraj, dziś, jutro

 

Konferencja naukowo-szkoleniowa organizowana przez

Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

w ramach projektu „Doskonała nauka” finansowanego ze środków
Ministra Edukacji i Nauki

 

Konferencja pod patronatem

JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 oraz

Głównego Inspektora Sanitarnego

 

„Nie ma takiej biedy, ani takiego bogactwa, gdzie higiena nie byłaby potrzebna” (prof. Marcin Kacprzak, pierwszy rektor WUM).

 

 

Konferencja adresowana jest do środowiska akademickiego (studentów kierunków medycznych oraz nauczycieli akademickich), profesjonalistów wykonujących zawody medyczne oraz pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Celem konferencji jest przedstawienie aktualnych danych na temat zagrożeń epidemiologicznych w Polsce i na świecie, z uwzględnieniem profilaktyki, diagnostyki, leczenia.

 

Konferencja interdyscyplinarna poświęcona aktualnym zagrożeniom epidemiologicznym ważnym w aspekcie zdrowia publicznego, takim jak: zakażenia szpitalne, transmisja biologicznych czynników alarmowych (patogeny wielooporne), antybiotykooporność, choroby zakaźne nowe i ponownie pojawiające się,  ruchy antyszczepionkowe, zagrożenia epidemiczne i pandemiczne, zagrożenia transgraniczne, choroby wynikające ze zmian klimatu.

 

 

W czasie konferencji planowane są sesje plenarne, jak i warsztaty realizowane w oparciu o zasadę „problem based learning”.

 

 

Forma konferencji: zdalna

 

Program konferencji znajduje się >TUTAJ<.